Διαδικτυακά εργαλεία

Checker tools

A collection of great checker-type tools to help you check & verify different types of things.

Αναζήτηση DNS

Βρείτε τα εγγραφές DNS τύπου A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT, SOA ενός κεντρικού υπολογιστή.

312
Αναζήτηση IP

Λάβετε περίπου λεπτομέρειες IP.

739
Αναστροφή Αναζήτησης IP

Πάρτε ένα διεύθυνση IP και προσπαθήστε να βρείτε τον τομέα/χώστη που σχετίζεται με αυτό.

280
Αναζήτηση SSL

Λάβετε όλες τις δυνατές λεπτομέρειες σχετικά με ένα πιστοποιητικό SSL.

393
Αναζήτηση Whois

Λάβετε όλες τις δυνατές λεπτομέρειες σχετικά με ένα όνομα domain.

327
Ping

Κάντε ping σε έναν ιστότοπο, έναν διακομιστή ή έναν θύρα.

196
Αναζήτηση κεφαλίδων HTTP

Λάβετε όλες τις κεφαλίδες HTTP που επιστρέφει μια διεύθυνση URL για έναν τυπικό αίτημα GET.

285
HTTP/2 Checker

Check whether a website is using the new HTTP/2 protocol or not.

174
Brotli Checker

Check whether a website is using the Brotli Compression algorithm or not.

149
Ασφαλής έλεγχος URL

Ελέγξτε εάν η διεύθυνση URL έχει απαγορευτεί και έχει επισημανθεί ως ασφαλής/ανασφαλής από την Google.

292
Έλεγχος cache της Google

Ελέγξτε εάν η διεύθυνση URL έχει αποθηκευτεί στη μνήμη cache της Google.

290
Έλεγχος ανακατεύθυνσης URL

Ελέγξτε τις ανακατευθύνσεις 301 & 302 ενός συγκεκριμένου URL. Θα ελέγξει έως και 10 ανακατευθύνσεις.

265
Έλεγχος ισχύος κωδικού πρόσβασης

Βεβαιωθείτε ότι οι κωδικοί πρόσβασής σας είναι αρκετά καλοί

290
Έλεγχος μετα-ετικετών

Λήψη & επαλήθευση των μεταετικών ετικετών οποιασδήποτε ιστοσελίδας

281
Έλεγχος φιλοξενίας ιστότοπου

Λάβετε τον ιστοχώρο ενός δεδομένου ιστότοπου.

314
Έλεγχος τύπου αρχείου MIME

Λάβετε λεπτομέρειες οποιουδήποτε τύπου αρχείου, όπως τον τύπο MIME ή την τελευταία ημερομηνία επεξεργασίας.

305
Έλεγχος Gravatar

Αποκτήστε το παγκοσμίως αναγνωρίσιμο αβαταρ του gravatar.com για οποιοδήποτε email.

357
Text tools

A collection of text content related tools to help you create, modify & improve text type of content.

Διαχωριστικό κειμένου

Χωρίστε το κείμενο προς τα εμπρός και προς τα πίσω με νέες γραμμές, κόμματα, τελείες κ.λπ.

290
Εξαγωγέας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εξαγάγετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κειμένου.

255
Εξαγωγέας διευθύνσεων URL

Εξαγάγετε τις διευθύνσεις URL http/https από οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κειμένου.

224
Υπολογιστής μεγέθους κειμένου

Λάβετε το μέγεθος ενός κειμένου σε Bytes (B), Kilobytes (KB) ή Megabytes (MB).

258
Αφαιρετής διπλότυπων γραμμών

Αφαιρέστε εύκολα διπλές γραμμές από ένα κείμενο

294
Κείμενο προς ομιλία

Χρησιμοποιήστε το API μεταφραστή της Google για τη δημιουργία ήχου κειμένου προς ομιλία.

301
Μετατροπέας IDN Punnycode

Εύκολα μετατρέψτε το IDN σε Punnycode και αντίστροφα.

327
Μετατροπέας πεζών-κεφαλαίων

Μετατρέψτε το κείμενό σας σε οποιαδήποτε μορφή πεζών γραμμάτων, όπως πεζά, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, camelCase...κλπ.

320
Μετρητής χαρακτήρων

Μετρήστε τον αριθμό των χαρακτήρων και λέξεων ενός δεδομένου κειμένου.

351
Τυχαίος ταξινομητής λίστας

Μετατρέψτε εύκολα μια λίστα δοσμένου κειμένου σε μια τυχαία λίστα.

313
Αντιστροφή λέξεων

Αντιστρέψτε τις λέξεις σε μια δοσμένη πρόταση ή παράγραφο με ευκολία.

486
Αντιστροφή γραμμάτων

Αντιστρέψτε τα γράμματα σε μια δοσμένη πρόταση ή παράγραφο με ευκολία

321
Αφαιρετής emojis

Αφαιρέστε όλα τα emojis από οποιοδήποτε κείμενο με ευκολία

319
Αντιστροφή λίστας

Αντιστρέψτε μια λίστα δοσμένων γραμμών κειμένου.

313
Ταξινόμηση λίστας αλφαβητικά

Ταξινομήστε τις γραμμές κειμένου με αλφαβητική σειρά (Α-Ω ή Ω-Α) με ευκολία.

271
Γεννήτρια κειμένου ανάποδα

Αναστρέψτε το κείμενο εύκολα.

352
Γεννήτρια παλαιάς αγγλικής γλώσσας

Μετατρέψτε τον κανονικό κείμενο σε παλαιοαγγλικό τύπο γραμματοσειράς.

303
Γεννήτρια κειμένου κάλλιγραφης

Μετατρέψτε τον κανονικό κείμενο σε γραφή κάλλιγραφης γραμματοσειράς.

311
Έλεγχος παλινδρόμου

Ελέγξτε εάν μια δοσμένη λέξη ή φράση είναι παλίνδρομη (εάν διαβάζεται το ίδιο ανάποδα όπως και προς τα εμπρός).

233
Converter tools

A collection of tools that help you easily convert data.

Κωδικοποιητής Base64

Κωδικοποιήστε οποιαδήποτε συμβολοσειρά εισόδου σε Base64.

298
Αποκωδικοποιητής Base64

Αποκωδικοποιήστε την είσοδο Base64 πίσω σε συμβολοσειρά

289
Base64 σε Εικόνα

Αποκωδικοποιήστε την είσοδο Base64 σε μια εικόνα

314
Εικόνα σε Base64

Μετατρέψτε μια εικόνα εισόδου σε συμβολοσειρά Base64.

359
Κωδικοποιητής URL

Κωδικοποιήστε οποιαδήποτε συμβολοσειρά εισόδου σε μορφή URL.

305
Αποκωδικοποιητής URL

Αποκωδικοποιήστε την είσοδο του URL πίσω σε μια κανονική συμβολοσειρά

327
Μετατροπέας χρώματος

Μετατρέψτε το χρώμα σας σε πολλαπλές άλλες μορφές

366
Μετατροπέας δυαδικού συστήματος

Μετατρέψτε το κείμενο σε δυαδικό και αντίστροφα για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

325
Μετατροπέας δεκαεξαδικού σε δεκαδικό

Μετατρέψτε το κείμενο σε δεκαεξαδική μορφή και αντίστροφα για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

320
Μετατροπέας ASCII

Μετατρέψτε το κείμενο σε ASCII και αντίστροφα για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

340
Μετατροπέας δεκαδικών

Μετατρέψτε το κείμενο σε δεκαδικό και αντίστροφα για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

291
Μετατροπέας οκταδικού

Μετατρέψτε το κείμενο σε οκταδικό και αντίστροφα για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

309
Μετατροπέας Morse

Μετατρέψτε το κείμενο σε κώδικα μόρσ και αντίστροφα για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

274
Μετατροπέας αριθμού σε λέξεις

Μετατρέψτε έναν αριθμό σε γραπτές λέξεις.

237
Generator tools

A collection of the most useful generator tools that you can generate data with.

Δημιουργός συνδέσμου PayPal

Δημιουργήστε ένα σύνδεσμο πληρωμής PayPal με ευκολία.

284
Δημιουργός υπογραφής

Δημιουργήστε εύκολα τη δική σας προσαρμοσμένη υπογραφή και κατεβάστε τη με ευκολία.

227
Δημιουργός συνδέσμου mailto

Δημιουργήστε βαθιό σύνδεσμο mailto με θέμα, κείμενο, αντίγραφο και κρυφό αντίγραφο και λάβετε επίσης τον κώδικα HTML.

335
Δημιουργός συνδέσμων UTM

Εύκολα προσθέστε έγκυρες παραμέτρους UTM και δημιουργήστε ένα UTM παρακολουθήσιμο σύνδεσμο.

297
Δημιουργός συνδέσμου για το WhatsApp

Δημιουργήστε εύκολα συνδέσμους μηνυμάτων στο WhatsApp

279
Δημιουργός συνδέσμων χρονοσφραγίδας για το YouTube

Δημιουργημένοι σύνδεσμοι για το YouTube με ακριβή χρονική σήμανση έναρξης, χρήσιμοι για τους χρήστες κινητών.

376
Δημιουργός σλαγκ

Δημιουργήστε ένα URL slug για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

330
Γεννήτρια Lorem Ipsum

Εύκολα δημιουργήστε ψεύτικο κείμενο με το γεννήτρια Lorem Ipsum.

333
Δημιουργός κωδικού πρόσβασης

Δημιουργήστε κωδικούς πρόσβασης με προσαρμοσμένο μήκος και προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.

355
Τυχαίος γεννήτρια αριθμών

Δημιουργήστε ένα τυχαίο αριθμό μεταξύ ενός δεδομένου εύρους

294
Δημιουργός UUID v4

Δημιουργήστε εύκολα v4 UUID's (Παγκοσμίως μοναδικό αναγνωριστικό) με τη βοήθεια του εργαλείου μας.

358
Γεννήτρια Bcrypt

Δημιουργήστε έναν κρυπτογραφημένο κωδικό πρόσβασης bcrypt για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

333
Δημιουργός MD2

Δημιουργήστε ένα MD2 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

310
Δημιουργός MD4

Δημιουργήστε ένα MD4 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς

353
Δημιουργός MD5

Δημιουργήστε ένα MD5 hash μήκους 32 χαρακτήρων για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

333
Γεννήτρια Whirlpool

Δημιουργήστε έναν κατακόρυφο κατακόρυφο κατακόρυφο για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

317
Δημιουργός SHA-1

Δημιουργήστε ένα SHA-1 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

321
Δημιουργός SHA-224

Δημιουργήστε ένα SHA-224 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

308
Δημιουργός SHA-256

Δημιουργήστε ένα SHA-256 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

319
Δημιουργός SHA-384

Δημιουργήστε ένα SHA-384 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

256
Δημιουργός SHA-512

Δημιουργήστε ένα SHA-512 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

324
Δημιουργός SHA-512/224

Δημιουργήστε ένα SHA-512/224 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

279
Δημιουργός SHA-512/256

Δημιουργήστε ένα SHA-512/256 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

280
Δημιουργός SHA-3/224

Δημιουργήστε ένα SHA-3/224 hash για οποιαδήποτε συμβολοσειρά εισόδου

310
Δημιουργός SHA-3/256

Δημιουργήστε ένα SHA-3/256 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

299
Δημιουργός SHA-3/384

Δημιουργήστε ένα SHA-3/384 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

291
Δημιουργός SHA-3/512

Δημιουργήστε ένα SHA-3/512 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

316
Developer tools

A collection of highly useful tools mainly for developers and not only.

Συμπιεστής HTML

Συμπιέστε το HTML σας αφαιρώντας όλους τους περιττούς χαρακτήρες

409
Συμπιεστής CSS

Συμπιέστε το CSS σας αφαιρώντας όλους τους περιττούς χαρακτήρες.

333
JS minifier

Μειώστε το μέγεθος του JS σας αφαιρώντας όλους τους περιττούς χαρακτήρες

334
Επικυρωτής & καλλωπιστής JSON

Επικυρώστε το περιεχόμενο JSON και κάντε το να φαίνεται καλό.

305
Μετατροπέας/ομορφωτής SQL

Μορφοποιήστε και αναδείξτε τον κώδικά σας SQL με ευκολία

275
Μετατροπέας HTML οντοτήτων

Κωδικοποιήστε ή αποκωδικοποιήστε τις HTML οντότητες για οποιαδήποτε δεδομένη είσοδο.

452
BBCode σε HTML

Μετατρέψτε τα αποσπάσματα κώδικα bbcode τύπου φόρουμ σε ακατέργαστο κώδικα HTML.

244
Markdown σε HTML

Μετατρέψτε αποσπάσματα markdown σε κώδικα HTML.

403
Αφαιρετής ετικετών HTML

Αφαιρέστε εύκολα όλες τις ετικέτες HTML από ένα τμήμα κειμένου.

251
Ανάλυση πράκτορα χρήστη

Ανάλυση λεπτομερειών από συμβολές πράκτορα χρήστη.

376
Ανάλυση διευθύνσεων URL

Ανάλυση λεπτομερειών από οποιαδήποτε διευθύνσεις URL.

300
Image manipulation tools

A collection of tools that help modify & convert image files.

Βελτιστοποίηση εικόνας

Συμπιέστε και βελτιστοποιήστε τις εικόνες για μικρότερο μέγεθος εικόνας αλλά παραμένοντας υψηλής ποιότητας.

299
PNG σε JPG

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας PNG σε JPG.

253
PNG σε WEBP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας PNG σε WEBP.

231
PNG σε BMP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας PNG σε BMP

226
PNG σε GIF

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας PNG σε GIF

265
PNG σε ICO

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας PNG σε ICO

737
Μετατροπή αρχείου JPG σε PNG

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας JPG σε PNG

442
JPG σε WEBP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας JPG σε WEBP.

253
JPG σε GIF

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας JPG σε GIF

697
JPG σε ICO

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας JPG σε ICO.

227
JPG σε BMP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας JPG σε BMP

252
WEBP σε JPG

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας WEBP σε JPG

326
WEBP σε GIF

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας WEBP σε GIF.

310
WEBP σε PNG

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας WEBP σε PNG

282
WEBP σε BMP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας WEBP σε BMP.

246
WEBP σε ICO

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας WEBP σε ICO

217
BMP σε JPG

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας BMP σε JPG

292
BMP σε GIF

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας BMP σε GIF.

267
BMP σε PNG

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας BMP σε PNG

261
BMP σε WEBP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας BMP σε WEBP.

251
BMP σε ICO

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας BMP σε ICO

284
ICO σε JPG

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας ICO σε JPG.

239
ICO σε GIF

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας ICO σε GIF.

245
ICO σε PNG

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας ICO σε PNG

288
ICO σε WEBP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας ICO σε WEBP.

293
ICO σε BMP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας ICO σε BMP

258
GIF σε JPG

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας GIF σε JPG.

260
GIF σε ICO

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας GIF σε ICO

248
GIF σε PNG

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας GIF σε PNG.

274
GIF σε WEBP

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας GIF σε WEBP.

234
GIF σε BMP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας GIF σε BMP.

216
Time converter tools

A collection of date & time conversion related tools.

Χρονική σήμανση Unix σε Ημερομηνία

Μετατρέψτε ένα χρονικό σημείο Unix σε ώρα UTC και την τοπική ημερομηνία σας.

194
Ημερομηνία σε Unix Timestamp

Μετατρέψτε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στη μορφή χρονικού σφάλματος Unix.

271
Misc tools

A collection of other random, but great & useful tools.

Λήψη μικρογραφίας YouTube

Εύκολα κατεβάστε οποιαδήποτε εικόνα εξώφυλλου βίντεο από το YouTube σε όλα τα διαθέσιμα μεγέθη.

320
Αναγνώστης QR κώδικα

Μεταφορτώστε μια εικόνα κώδικα QR και εξάγετε τα δεδομένα από αυτήν.

431
Barcode reader

Upload a Barcode image and extract the data out of it.

191
Αναγνώστης Exif

Μεταφορτώστε μια εικόνα και εξάγετε τα δεδομένα από αυτήν.

288
Επιλογέας χρώματος

Ο πιο εύκολος τρόπος για να επιλέξετε ένα χρώμα από τον χρωματικό τροχό και να λάβετε τα αποτελέσματα σε οποιοδήποτε μορφότυπο.

260