Διαδικτυακά εργαλεία

Checker tools

A collection of great checker-type tools to help you check & verify different types of things.

Αναζήτηση DNS

Βρείτε τα εγγραφές DNS τύπου A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT, SOA ενός κεντρικού υπολογιστή.

308
Αναζήτηση IP

Λάβετε περίπου λεπτομέρειες IP.

735
Αναστροφή Αναζήτησης IP

Πάρτε ένα διεύθυνση IP και προσπαθήστε να βρείτε τον τομέα/χώστη που σχετίζεται με αυτό.

275
Αναζήτηση SSL

Λάβετε όλες τις δυνατές λεπτομέρειες σχετικά με ένα πιστοποιητικό SSL.

390
Αναζήτηση Whois

Λάβετε όλες τις δυνατές λεπτομέρειες σχετικά με ένα όνομα domain.

320
Ping

Κάντε ping σε έναν ιστότοπο, έναν διακομιστή ή έναν θύρα.

194
Αναζήτηση κεφαλίδων HTTP

Λάβετε όλες τις κεφαλίδες HTTP που επιστρέφει μια διεύθυνση URL για έναν τυπικό αίτημα GET.

282
HTTP/2 Checker

Check whether a website is using the new HTTP/2 protocol or not.

171
Brotli Checker

Check whether a website is using the Brotli Compression algorithm or not.

147
Ασφαλής έλεγχος URL

Ελέγξτε εάν η διεύθυνση URL έχει απαγορευτεί και έχει επισημανθεί ως ασφαλής/ανασφαλής από την Google.

291
Έλεγχος cache της Google

Ελέγξτε εάν η διεύθυνση URL έχει αποθηκευτεί στη μνήμη cache της Google.

287
Έλεγχος ανακατεύθυνσης URL

Ελέγξτε τις ανακατευθύνσεις 301 & 302 ενός συγκεκριμένου URL. Θα ελέγξει έως και 10 ανακατευθύνσεις.

263
Έλεγχος ισχύος κωδικού πρόσβασης

Βεβαιωθείτε ότι οι κωδικοί πρόσβασής σας είναι αρκετά καλοί

285
Έλεγχος μετα-ετικετών

Λήψη & επαλήθευση των μεταετικών ετικετών οποιασδήποτε ιστοσελίδας

279
Έλεγχος φιλοξενίας ιστότοπου

Λάβετε τον ιστοχώρο ενός δεδομένου ιστότοπου.

307
Έλεγχος τύπου αρχείου MIME

Λάβετε λεπτομέρειες οποιουδήποτε τύπου αρχείου, όπως τον τύπο MIME ή την τελευταία ημερομηνία επεξεργασίας.

300
Έλεγχος Gravatar

Αποκτήστε το παγκοσμίως αναγνωρίσιμο αβαταρ του gravatar.com για οποιοδήποτε email.

353
Text tools

A collection of text content related tools to help you create, modify & improve text type of content.

Διαχωριστικό κειμένου

Χωρίστε το κείμενο προς τα εμπρός και προς τα πίσω με νέες γραμμές, κόμματα, τελείες κ.λπ.

282
Εξαγωγέας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εξαγάγετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κειμένου.

252
Εξαγωγέας διευθύνσεων URL

Εξαγάγετε τις διευθύνσεις URL http/https από οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κειμένου.

222
Υπολογιστής μεγέθους κειμένου

Λάβετε το μέγεθος ενός κειμένου σε Bytes (B), Kilobytes (KB) ή Megabytes (MB).

254
Αφαιρετής διπλότυπων γραμμών

Αφαιρέστε εύκολα διπλές γραμμές από ένα κείμενο

285
Κείμενο προς ομιλία

Χρησιμοποιήστε το API μεταφραστή της Google για τη δημιουργία ήχου κειμένου προς ομιλία.

294
Μετατροπέας IDN Punnycode

Εύκολα μετατρέψτε το IDN σε Punnycode και αντίστροφα.

323
Μετατροπέας πεζών-κεφαλαίων

Μετατρέψτε το κείμενό σας σε οποιαδήποτε μορφή πεζών γραμμάτων, όπως πεζά, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, camelCase...κλπ.

318
Μετρητής χαρακτήρων

Μετρήστε τον αριθμό των χαρακτήρων και λέξεων ενός δεδομένου κειμένου.

344
Τυχαίος ταξινομητής λίστας

Μετατρέψτε εύκολα μια λίστα δοσμένου κειμένου σε μια τυχαία λίστα.

312
Αντιστροφή λέξεων

Αντιστρέψτε τις λέξεις σε μια δοσμένη πρόταση ή παράγραφο με ευκολία.

482
Αντιστροφή γραμμάτων

Αντιστρέψτε τα γράμματα σε μια δοσμένη πρόταση ή παράγραφο με ευκολία

315
Αφαιρετής emojis

Αφαιρέστε όλα τα emojis από οποιοδήποτε κείμενο με ευκολία

315
Αντιστροφή λίστας

Αντιστρέψτε μια λίστα δοσμένων γραμμών κειμένου.

308
Ταξινόμηση λίστας αλφαβητικά

Ταξινομήστε τις γραμμές κειμένου με αλφαβητική σειρά (Α-Ω ή Ω-Α) με ευκολία.

269
Γεννήτρια κειμένου ανάποδα

Αναστρέψτε το κείμενο εύκολα.

340
Γεννήτρια παλαιάς αγγλικής γλώσσας

Μετατρέψτε τον κανονικό κείμενο σε παλαιοαγγλικό τύπο γραμματοσειράς.

299
Γεννήτρια κειμένου κάλλιγραφης

Μετατρέψτε τον κανονικό κείμενο σε γραφή κάλλιγραφης γραμματοσειράς.

305
Έλεγχος παλινδρόμου

Ελέγξτε εάν μια δοσμένη λέξη ή φράση είναι παλίνδρομη (εάν διαβάζεται το ίδιο ανάποδα όπως και προς τα εμπρός).

231
Converter tools

A collection of tools that help you easily convert data.

Κωδικοποιητής Base64

Κωδικοποιήστε οποιαδήποτε συμβολοσειρά εισόδου σε Base64.

297
Αποκωδικοποιητής Base64

Αποκωδικοποιήστε την είσοδο Base64 πίσω σε συμβολοσειρά

284
Base64 σε Εικόνα

Αποκωδικοποιήστε την είσοδο Base64 σε μια εικόνα

312
Εικόνα σε Base64

Μετατρέψτε μια εικόνα εισόδου σε συμβολοσειρά Base64.

351
Κωδικοποιητής URL

Κωδικοποιήστε οποιαδήποτε συμβολοσειρά εισόδου σε μορφή URL.

295
Αποκωδικοποιητής URL

Αποκωδικοποιήστε την είσοδο του URL πίσω σε μια κανονική συμβολοσειρά

324
Μετατροπέας χρώματος

Μετατρέψτε το χρώμα σας σε πολλαπλές άλλες μορφές

360
Μετατροπέας δυαδικού συστήματος

Μετατρέψτε το κείμενο σε δυαδικό και αντίστροφα για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

318
Μετατροπέας δεκαεξαδικού σε δεκαδικό

Μετατρέψτε το κείμενο σε δεκαεξαδική μορφή και αντίστροφα για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

317
Μετατροπέας ASCII

Μετατρέψτε το κείμενο σε ASCII και αντίστροφα για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

337
Μετατροπέας δεκαδικών

Μετατρέψτε το κείμενο σε δεκαδικό και αντίστροφα για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

291
Μετατροπέας οκταδικού

Μετατρέψτε το κείμενο σε οκταδικό και αντίστροφα για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

303
Μετατροπέας Morse

Μετατρέψτε το κείμενο σε κώδικα μόρσ και αντίστροφα για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

271
Μετατροπέας αριθμού σε λέξεις

Μετατρέψτε έναν αριθμό σε γραπτές λέξεις.

236
Generator tools

A collection of the most useful generator tools that you can generate data with.

Δημιουργός συνδέσμου PayPal

Δημιουργήστε ένα σύνδεσμο πληρωμής PayPal με ευκολία.

278
Δημιουργός υπογραφής

Δημιουργήστε εύκολα τη δική σας προσαρμοσμένη υπογραφή και κατεβάστε τη με ευκολία.

224
Δημιουργός συνδέσμου mailto

Δημιουργήστε βαθιό σύνδεσμο mailto με θέμα, κείμενο, αντίγραφο και κρυφό αντίγραφο και λάβετε επίσης τον κώδικα HTML.

331
Δημιουργός συνδέσμων UTM

Εύκολα προσθέστε έγκυρες παραμέτρους UTM και δημιουργήστε ένα UTM παρακολουθήσιμο σύνδεσμο.

293
Δημιουργός συνδέσμου για το WhatsApp

Δημιουργήστε εύκολα συνδέσμους μηνυμάτων στο WhatsApp

276
Δημιουργός συνδέσμων χρονοσφραγίδας για το YouTube

Δημιουργημένοι σύνδεσμοι για το YouTube με ακριβή χρονική σήμανση έναρξης, χρήσιμοι για τους χρήστες κινητών.

373
Δημιουργός σλαγκ

Δημιουργήστε ένα URL slug για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

328
Γεννήτρια Lorem Ipsum

Εύκολα δημιουργήστε ψεύτικο κείμενο με το γεννήτρια Lorem Ipsum.

328
Δημιουργός κωδικού πρόσβασης

Δημιουργήστε κωδικούς πρόσβασης με προσαρμοσμένο μήκος και προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.

351
Τυχαίος γεννήτρια αριθμών

Δημιουργήστε ένα τυχαίο αριθμό μεταξύ ενός δεδομένου εύρους

285
Δημιουργός UUID v4

Δημιουργήστε εύκολα v4 UUID's (Παγκοσμίως μοναδικό αναγνωριστικό) με τη βοήθεια του εργαλείου μας.

355
Γεννήτρια Bcrypt

Δημιουργήστε έναν κρυπτογραφημένο κωδικό πρόσβασης bcrypt για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

331
Δημιουργός MD2

Δημιουργήστε ένα MD2 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

298
Δημιουργός MD4

Δημιουργήστε ένα MD4 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς

351
Δημιουργός MD5

Δημιουργήστε ένα MD5 hash μήκους 32 χαρακτήρων για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

323
Γεννήτρια Whirlpool

Δημιουργήστε έναν κατακόρυφο κατακόρυφο κατακόρυφο για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

312
Δημιουργός SHA-1

Δημιουργήστε ένα SHA-1 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

316
Δημιουργός SHA-224

Δημιουργήστε ένα SHA-224 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

302
Δημιουργός SHA-256

Δημιουργήστε ένα SHA-256 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

313
Δημιουργός SHA-384

Δημιουργήστε ένα SHA-384 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

251
Δημιουργός SHA-512

Δημιουργήστε ένα SHA-512 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

320
Δημιουργός SHA-512/224

Δημιουργήστε ένα SHA-512/224 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

271
Δημιουργός SHA-512/256

Δημιουργήστε ένα SHA-512/256 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

278
Δημιουργός SHA-3/224

Δημιουργήστε ένα SHA-3/224 hash για οποιαδήποτε συμβολοσειρά εισόδου

306
Δημιουργός SHA-3/256

Δημιουργήστε ένα SHA-3/256 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

294
Δημιουργός SHA-3/384

Δημιουργήστε ένα SHA-3/384 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

286
Δημιουργός SHA-3/512

Δημιουργήστε ένα SHA-3/512 hash για οποιαδήποτε είσοδο συμβολοσειράς.

313
Developer tools

A collection of highly useful tools mainly for developers and not only.

Συμπιεστής HTML

Συμπιέστε το HTML σας αφαιρώντας όλους τους περιττούς χαρακτήρες

401
Συμπιεστής CSS

Συμπιέστε το CSS σας αφαιρώντας όλους τους περιττούς χαρακτήρες.

327
JS minifier

Μειώστε το μέγεθος του JS σας αφαιρώντας όλους τους περιττούς χαρακτήρες

330
Επικυρωτής & καλλωπιστής JSON

Επικυρώστε το περιεχόμενο JSON και κάντε το να φαίνεται καλό.

303
Μετατροπέας/ομορφωτής SQL

Μορφοποιήστε και αναδείξτε τον κώδικά σας SQL με ευκολία

273
Μετατροπέας HTML οντοτήτων

Κωδικοποιήστε ή αποκωδικοποιήστε τις HTML οντότητες για οποιαδήποτε δεδομένη είσοδο.

450
BBCode σε HTML

Μετατρέψτε τα αποσπάσματα κώδικα bbcode τύπου φόρουμ σε ακατέργαστο κώδικα HTML.

242
Markdown σε HTML

Μετατρέψτε αποσπάσματα markdown σε κώδικα HTML.

401
Αφαιρετής ετικετών HTML

Αφαιρέστε εύκολα όλες τις ετικέτες HTML από ένα τμήμα κειμένου.

249
Ανάλυση πράκτορα χρήστη

Ανάλυση λεπτομερειών από συμβολές πράκτορα χρήστη.

375
Ανάλυση διευθύνσεων URL

Ανάλυση λεπτομερειών από οποιαδήποτε διευθύνσεις URL.

298
Image manipulation tools

A collection of tools that help modify & convert image files.

Βελτιστοποίηση εικόνας

Συμπιέστε και βελτιστοποιήστε τις εικόνες για μικρότερο μέγεθος εικόνας αλλά παραμένοντας υψηλής ποιότητας.

295
PNG σε JPG

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας PNG σε JPG.

245
PNG σε WEBP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας PNG σε WEBP.

227
PNG σε BMP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας PNG σε BMP

224
PNG σε GIF

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας PNG σε GIF

260
PNG σε ICO

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας PNG σε ICO

730
Μετατροπή αρχείου JPG σε PNG

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας JPG σε PNG

437
JPG σε WEBP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας JPG σε WEBP.

246
JPG σε GIF

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας JPG σε GIF

694
JPG σε ICO

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας JPG σε ICO.

224
JPG σε BMP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας JPG σε BMP

251
WEBP σε JPG

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας WEBP σε JPG

324
WEBP σε GIF

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας WEBP σε GIF.

294
WEBP σε PNG

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας WEBP σε PNG

277
WEBP σε BMP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας WEBP σε BMP.

238
WEBP σε ICO

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας WEBP σε ICO

215
BMP σε JPG

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας BMP σε JPG

288
BMP σε GIF

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας BMP σε GIF.

264
BMP σε PNG

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας BMP σε PNG

258
BMP σε WEBP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας BMP σε WEBP.

244
BMP σε ICO

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας BMP σε ICO

280
ICO σε JPG

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας ICO σε JPG.

237
ICO σε GIF

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας ICO σε GIF.

243
ICO σε PNG

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας ICO σε PNG

282
ICO σε WEBP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας ICO σε WEBP.

285
ICO σε BMP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας ICO σε BMP

248
GIF σε JPG

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας GIF σε JPG.

257
GIF σε ICO

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας GIF σε ICO

245
GIF σε PNG

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας GIF σε PNG.

271
GIF σε WEBP

Μετατρέψτε εύκολα αρχεία εικόνας GIF σε WEBP.

223
GIF σε BMP

Εύκολα μετατρέψτε αρχεία εικόνας GIF σε BMP.

214
Time converter tools

A collection of date & time conversion related tools.

Χρονική σήμανση Unix σε Ημερομηνία

Μετατρέψτε ένα χρονικό σημείο Unix σε ώρα UTC και την τοπική ημερομηνία σας.

192
Ημερομηνία σε Unix Timestamp

Μετατρέψτε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στη μορφή χρονικού σφάλματος Unix.

266
Misc tools

A collection of other random, but great & useful tools.

Λήψη μικρογραφίας YouTube

Εύκολα κατεβάστε οποιαδήποτε εικόνα εξώφυλλου βίντεο από το YouTube σε όλα τα διαθέσιμα μεγέθη.

317
Αναγνώστης QR κώδικα

Μεταφορτώστε μια εικόνα κώδικα QR και εξάγετε τα δεδομένα από αυτήν.

428
Barcode reader

Upload a Barcode image and extract the data out of it.

190
Αναγνώστης Exif

Μεταφορτώστε μια εικόνα και εξάγετε τα δεδομένα από αυτήν.

287
Επιλογέας χρώματος

Ο πιο εύκολος τρόπος για να επιλέξετε ένα χρώμα από τον χρωματικό τροχό και να λάβετε τα αποτελέσματα σε οποιοδήποτε μορφότυπο.

257