Τεκμηρίωση API

Αυτή είναι η τεκμηρίωση για τα διαθέσιμα σημεία τερματισμού του API, τα οποία είναι βασισμένα στην αρχιτεκτονική REST. Όλα τα σημεία τερματισμού του API θα επιστρέψουν μια απάντηση JSON με τους τυπικούς κωδικούς απόκρισης HTTP και απαιτούν Εξουσιοδότηση Bearer μέσω ενός Κλειδιού API.

Αυθεντικοποίηση

Όλα τα σημεία τερματισμού του API απαιτούν ένα κλειδί API που αποστέλλεται με τη μέθοδο Αυθεντικοποίησης Bearer.

curl --request GET \
--url 'https://linktrle.com/api/{endpoint}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
Χρήστης
Σύνδεσμοι
Στατιστικά συνδέσμων
Έργα
Εικονοστοιχεία
Σελίδες εισαγωγής
Κωδικοί QR
Δεδομένα
Προσαρμοσμένοι τομείς
Πληρωμές
Καταγραφές